Rekordsatsing på reiseliv

Målet til Hordaland Fylkeskommune er å trekkja fleire turistar og auka omsetnaden gjennom sesongutviding og […]

Målet til Hordaland Fylkeskommune er å trekkja fleire turistar og auka omsetnaden gjennom sesongutviding og kultur- og naturbaserte opplevingar. Denne satsinga inneber mellom anna prosjekta «Sykkelturisme i Sunnhordland» og «Båt- og kystturisme i Hordaland».
Satsinga blir den største reiselivssatsinga i Hordalands historie. Det er kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift som utgjer det finansielle grunnlaget for satsinga. I løpet av dei siste to åra har denne ordninga sett av 22,37 millionar kroner til reiselivssatsing. Etne kommune er ein av 14 kommunar i Hordaland som får nyte godt av denne satsinga.