Reservebesteforeldre?

Reservebesteforeldre kalles de som frivillig blir en kontakt for barn som kanskje ikke har andre […]

Reservebesteforeldre kalles de som frivillig blir en kontakt for barn som kanskje ikke har andre enn mamma og pappa. Det trenger ikke være problemer eller særbehov i bildet, men kort og godt et vanlig behov for voksenkontakt utover foreldrene. Og foreldrene selv har ofte et ønske om at barna skal få kontakt med den eldre generasjonen, fordi de mener at barn har godt av å bli kjent med ulike generasjoner, og mennesker, utenom de aller nærmeste. På den måten får barna utvidet sitt eget perspektiv.
Alenemedbarn.no er en informasjonskanal for foreldre som ikke bor sammen, med nyheter, møteplass og mye annet, med vekt på barns oppvekst og foreldresamarbeid. Nettsiden drives ideelt som frivillig arbeid, uten penger, men med engasjement og faglig og praktisk kompentanse på området. Vi ønsker å bidra til at aleneforeldrefamilier som har behov for et større nettverk, får det. Derfor oppfordrer vi alle med litt tid til overs å melde seg som reserve for manglende besteforeldre. Mange Frivillighetssentraler landet over hjelper til med dette, og Alenemedbarn.no vil også gjerne gjøre sitt til å formidle kontakt mellom aleneforeldrefamilier og mennesker som har tid og overskudd til barn, – landet over.
Husk at reservebesteforeldre er ikke avlastning i tradisjonell forstand, men tar utgangspunktet i felles glede over nye vennskap. Det er verdifullt for både store og små!
Kari Reine,
redaktør Alenemedbarn.no