Rettferd?

Eg må verkeleg spørje; kor er logikken, og er der snev av rettferd når offentlege […]

Eg må verkeleg spørje; kor er logikken, og er der snev av rettferd når offentlege tilsyn fastset slike bøter? Har dei offentlege tilsyna ein skjult agenda, eller fell dei rett og slett for freistinga til å driva litt politikk?

Lars Ø. Grønstad (Sp )
Etne