Rygg skule og nedleggelse

 1 Hvor mye koster det å drifte skulen på Rygg i dag? 2 Vil elevane […]

 1 Hvor mye koster det å drifte skulen på Rygg i dag?
2 Vil elevane som i dag går på Rygg kunne plasserest i klasser på Enge skule uten at det opprettes nye klasser ?
3 Skal noen lærere som er på Rygg skule siest opp?
4 Hva merkostnad blir det evntuelt på Enge skule å drifte elevene fra Rygg?
5 Hvor mye besparelser blir evt. dette for kommunen?
6 Hvilke andre besparelser utover å nedlegge Rygg skule har kommunen vurdert?
7 Har kommunen vurdert å avvikle stiftelsen på Jordbruksskulen på Tesdal?
8 Kommunen solgte Sandvik gård, hvorfor ikke selge gården på Tesdal?
9 Hvilke planer har kommunen for stiftelsen og gården i fremtiden som kan gi evt. inntekter til kommunen?
10 Hva  vil kommunen gjøre når alle grendeskoler er nedlagt?
11 I neste omgang når kommunen trenger penger skal en da legge ned Enge skule og flytte elevene til Ølen eller Haugesund for å få budsjettet i balanse?
12 Har kommunen vurdert evt. auke i de årlige driftskostnader i forbindelse med de senere års investeringer?
13 Har kommunen vurdert sin egen organisasjon og struktur og evt. hatt ekstern hjelp til dette?
14 Kan det være mulig å skjere ned på noen ansatte i kommunen for å minske driftskostnadene? Eller legge om driften på en del områder for å spare inn noe? Det skal ikke mange ansatte til før en sparer millioner i lønn og det er vel lønn som er den største posten i budsjettet, eller?
15 Hva koster det å drifte det politiske apparatet i kommunen?
16 Om en reduserte antallet representanter i kommunestyret, hvor mye vil en kunne spare inn på dette? Mindre kokker mindre søl!
17 Etne kommune ansatte rådmann på slutten av 70-tallet. Er det fortsatt behov for dette i en liten kommune som Etne der det i dag skjer veldig lite. Kommunen har ordfører på heiltid, sannsynlig med rådmannslønn. Kan kommunen spare inn noe her med t.d. at ordføreren utfører rådmannens oppgaver eller at ordføreren har mindre prosentvis stilling?  En må starte på toppen og gå nedover i organisasjonen for å kutte!
Skal Etne kommune bestå som egen kommune i fremtiden, må den administrative og politiske ledelse/folkevalgte samt ansatte i kommunen, være med å sette tæring etter næring ellers vil en bli tvunget til innsparinger og nedskjæringer som andre utenfor kommunen bestemmer. Da vil det sannsynligvis bli ledige rom på Tinghuset og andre steder i kommunen.
 
 Nils Ramsvik