Såbjørka

Ho vinkar til bonden og seier så klårt. Få kornet i jorda for no er […]

Ho vinkar til bonden
og seier så klårt.
Få kornet i jorda
for no er det vår.

Mi oppleving sundag 17. april 2005

Endre Tjelmeland