Sang i sol-skogen

Mel.: Det kimer nå til julefest? Kom Jesus inn og lyset tenn, i hjartene på […]

Mel.: Det kimer nå til julefest?

Kom Jesus inn og lyset tenn,
i hjartene på nytt igjen,
så stjerna lyser, varmer, brenn,
for meg og deg min beste venn.

For den som «lysets våpen» ber,
eit «lysets barn» i sannhet er,
kjenn då er Herren alltid nær,
i kvardagslivet kor ein fér.

I dette Lyset vil eg bli,
for Sannheten den gjere fri,
Guds ord står fast til evig tid,
alt godt vil Fadervår oss gi.

Kom høyr, og syng den nye sang,
la den bli lys på livets gang,
den fyller all vår hjerte-trang,
i himlen finn den atter-klang.

På Livets veg i lys få gå,
då trivs ein vel iblant dei små,
Guds herlighet i trua sjå,
og fram til målet eingong nå.

Grue Finnskog,
22/11-04
Marit