— Sats på reiseliv!

Nå legg han siste handa på sluttrapporten frå prosjektperioden, og oppfordrar politikarane til å satsa […]

Nå legg han siste handa på sluttrapporten frå prosjektperioden, og oppfordrar politikarane til å satsa vidare på samarbeid og det store ubrukte reiselivspotensiale i Etne.