Satse på den offentlege skulen

n på Haugalandet. Me har vidare sagt at me ynskjer å oppretthalda dei barneskulane me […]

n på Haugalandet. Me har vidare sagt at me ynskjer å oppretthalda dei barneskulane me har.
Med ei slik målsetting må det først og fremst satsast på å bedra og vidareutvikla den offentlege skulen i kommunen. Det vil vera uheldig om ein skulle få private friskular i dei heller små bygdene som i dag har sin vesle grendaskule. Der er eg helt samd med Oddvar Haugland i Krf. om at det er langt viktigare å ha grendaskular enn friskular.
Prinsipielt har ikkje me i Høyre noko imot friskular, men det må passa inn i strukturen i det samfunnet dei skal fungere.

Dagfinn Torstveit
Ordførarkandidat,
Vindafjord Høyre