Senterpartiet skal kjempe for kontantstøtten

Senterpartiet vil ikke redusere småbarnsforeldrenes mulighet til å være hjemme med barna ved å fjerne […]

Senterpartiet vil ikke redusere småbarnsforeldrenes mulighet til å være hjemme med barna ved å fjerne kontantstøtten. Derimot ønsker partiet at kontantstøtten skal forbeholdes foreldre som faktisk er hjemme med barn i alderen 1-3 år, noe som også var intensjonen da kontantstøtten ble innført. Noen aviser har de siste dagene spekulert i at Senterpartiet vil gi opp kontantstøtten hvis vi velger å gå i regjering med kontantstøttemotstanderne Arbeiderpartiet og SV etter neste valg. Disse avisene tar feil. 
Senterpartiet vil målrette kontantstøtten slik at den går til de foreldrene som faktisk bruker mer tid sammen med barna sine. Det vil si at de som bruker kontantstøtten til å betale dagmamma eller praktikant ikke lenger får ta del i ordningen. Slik mener vi ordningen kan gjøres mer i tråd med formålet, samtidig som mellom 1-1.5 mrd kroner frigjøres til å bygge ut barnehager slik at målet om full dekning kan nås.
Senterpartiet er klar over at SV og Ap ønsker å avvikle ordningen og at dette vil bli et forhandlingstema ved et eventuelt regjeringsskifte. Vi vil forhandle om spørsmålet og anser vårt forslag som en god kompromissløsning hvor man både tar hensyn til at folk har innrettet seg etter ordningen og at en målretting vil forbedre selve ordningen. Forut for eventuelle regjeringsforhandlinger stiller ikke Senterpartiet ultimatum på enkeltsaker, unntatt EU-saken. Men alt skal sjølsagt forhandles!
Det er klinkende klart at hvis Senterpartiet går i regjeringsforhandlinger med Ap og SV, vil det være et mål å få på plass en kontantstøtte som målrettes mot de som vil ha mer tid med barna sine.
Marit Arnstad,
parlamentarisk leder i Sp