Skånevik Vannverk og Grannar

Regnskapsfører og revisor redegjorde for regnskapene, og generalforsamlingen ga de nødvendige godkjenningene. Avtroppende styreleder ga […]

Regnskapsfører og revisor redegjorde for regnskapene, og generalforsamlingen ga de nødvendige godkjenningene. Avtroppende styreleder ga uttrykk for at det nå burde bli ro rundt vannverket. Han håpet at det nye styret ville få ro til å arbeide videre med den hovedsaken de var valgt til å skjøtte: Videreutvikling av et godt og moderne vannverk.
«Forholdene burde ligge til rette for roligere arbeidsforhold nå», mente han, «ettersom dommen i Gulating Lagmannsrett har vist at vi hadde rett i våre oppfatninger knyttet til vannverkets kontrakts- og eierforhold». Flere andelseiere ga, så vel under møtet som til Grannars journalist, uttrykk for at nå måtte roen legge seg. Personlig opplevde jeg at alle tilstedeværende ønsket ei rolig framtid tuftet på saklig samarbeid i stedet for ørkesløs vandring i strid og bitterhet. Jeg håper også at Grannar kan bidra til saklighet i framtidig informasjon og avstå fra slike feilskjær som det som kom til uttrykk i referatet fra generalforsamlingen. Det er utrolig at avisa ikke har oppdaget realitetene i forholdet Skånevik Vannverk – Milje Gard, men skriver kjekt «…..rettsaka mot Milje gard». For sakligheten og fredens skyld bør det refereres korrekt: Skånevik Vannverk har aldri gått til sak mot Milje Gard. Det var eierne av Milje Gard som gikk til sak mot vannverket.
I forhold til en sak som tilsynelatende har engasjert så mange her i Skånevik, er det av største betydning at pressa formulerer seg i samsvar med sannheten.

Med hilsen
Victor Carlsen jr., Skånevik