Fram i lyset

Men det var ikkje berre kyrkja han på denne måten sette lys på. Takka vera […]

Men det var ikkje berre kyrkja han på denne måten sette lys på. Takka vera hans initiativ kom det også fram i lyset at kyrkjene i Etne ikkje er alarmsikra.
Etter mange år med underskot på kyrkjebudsjettet, som er leia av Kyrkjeleg fellesråd, vedtok fellesrådet i juni 2003 å kutta 45.000 kroner til alarmutgifter. Etter den tid har alarmen ikkje vore påkopla.

Med den påsette kyrkjebrannen i Skjold, og nær brannpåsetjing i Grindheim kyrkje i Etne, fersk i minnet, er eit slikt vedtak mest ikkje til å tru. Me har store problem med å forstå at nokon kan tail dobla omsetninga kvart år framover. Men utsikta for utbygginga av småkraftverk er lovande, seier Hans Martin Hjelmeland, dagleg leiar i Energi Teknikk AS.