Snøggbåtstrukturen i Sunnhordland

Interesseorganisasjonen Rutelaget, reagerer sterkt på hvordan enkelte i det politiske miljø i Kvinnherad og Hordaland, […]

Interesseorganisasjonen Rutelaget, reagerer sterkt på hvordan enkelte i det politiske miljø i Kvinnherad og Hordaland, kan ta seg til rette med fylkeskommunale midler for å styrke sin egen interesse. Det har vært en uforståelig kamp i over 25 år fra særinteresser i Kvinnherad og enkelte nabokommuner på å legge ned Kvinnheradruta. Det er mange som har skjulte agendaer i dette.
Den ene er turistnæringa i indre del av Kvinnherad kommune, som påstår at de gjerne vil ha en hurtigbåt for folk flest fra Rosendal-Flesland til Bergen. Dette sier de selvfølgelig for å få den menige mann med seg. Det de egentlig mener er en båt fra Bergen – Flesland til Rosendal for å konkurrere med Sognebåtene om turister som de fanger opp på Strandkaien og Bryggen i Bergen. Dette hadde vært en ærlig sak, dersom de i tilegg sa at dette klarer vi ikke på egen hånd, vi har prøvd med en slik båt før, men det gikk ikke så vi trenger økonomisk støtt for å drive denne båten. I stedet brukes politiske virkemidler for å ta vekk subsidier som er satt av til kommunikasjon for vanlige folk mellom Etne, Ølen, Kvinnherad, Tysnes, Fusa og Bergen, og heller bruke disse subsidiene til nok et forsøksprosjekt på turistbåt mellom Bergen og Rosendal.
De andre er de med særinteresse for støtte til HSD. De ønsker at de fleste Kvinnheringer skal forlenge reisetiden til Bergen med over en time ved å reise over Stord. Dette for å støtte Flaggruten som går med underskudd og trenger at folk blir tvunget til å reise med den. Dette er selvfølgelig den skjulte agendaen til selskapet HSD også, som gjerne vil legge ned Kvinnheradruta, da den stjeler reisende fra Flaggruten. Flaggruten driver HSD for egen regning uten støtte fra det offentlige.
De tredje er kommunale politikere på Stord som ikke har løftet en finger for Kvinnheringer, spesielt Halsnøybuen, som har lagt igjen millioner av handlekroner på Stord. Jeg tenker da på gode bussforbindelser frå hurtigbåt terminalen til Heiane, større press på å bygge ut ny ferjekai på Rommetveit, væra med å presse Kystbussen til å gå ned om Skjersholmane etc. Disse ser nå at de kommer til å tape handelskampen mot Husnes når nå Halsenøysambandet kjem. De vil sjølsagt som alle «Nessakongar» verna om Stord som handleby, og dermed være med på og tvinga Kvinnheringer innom Stord på sin veg til Bergen.
Det siste argumentet som enkelte av disse særinteressene bruker er at reisetida nå skal gå ned fordi vi nå skal få båter med større fart? Dette er selvfølgelig noe alle vet, men da er det jo en forutsetting at vi opprettholder den korteste reisestrekningen. Den er i dag fra Herøysundet til Os/ Halhjem og buss videre til Bergen og Flesland, det er uomtvistelig og blir enda mer effektivt med nye veien fra Os til Bergen. Slik at med båter med større fart vil fortjenesten vise størst igjen her. I tillegg til dette vet vi som sagt, at Flaggruten går dårlig og man kan derfor ikke forvente vesentlige endringer i reisetiden med Flaggruten fra Leirvik til Bergen, og da ligger evt. forbedring i reisen mellom Sunde og Leirvik. En økning på 5-10 knop på denne sterkningen vil gi så liten fortjeneste at den vil forsvinne i omlastningen på Leirvik havn.
Hvilken særinteresse representerer så jeg? Jo jeg, og mange med meg, pendler daglig og ukentlig mellom Kvinnherad, Bergen og Stavanger. Mange av oss er helt avhengig, i vår jobb, av at det er effektiv kommunikasjon mellom Kvinnherad og Bergen. I tillegg representerer jeg, som før skrevet, interesseorganisasjonen Rutelaget som består av over 300 betalende medlemmer,
(Skoleelever, syke som skal på sykehus eller til behandling, folk som skal på handletur til Bergen, oljearbeidere på vei til og fra jobb, etc.) som er beskjemte over politikere, både i vår kommune og i Fylkeskommunen som legger seg flat for disse særinteressene og ikke gjør den jobben de er valgt inn for, nemlig å lage så god og effektiv Snøggbåtkommunikasjon i Hordaland som mulig!
At det er behov for Kvinnheradruta er det ingen tvil om all statistikk taler for det. Kanskje det er på tide at det kommer andre aktører inn i bildet her, som er villig til å tenke nytt og gi oss vanlige reisende et godt tilbud? Det er mange aktører på banen i dag! Siden Fylkeskommunen og HSD ikke vil drive denne populære ruten må jo konsesjonen være åpen for andre?
Utfordringen er herved sendt!
Asle Reime, Rutelaget