Som ein draum

Noko gale har eg vel gjort Men å trega på det nå, hjelp ikkje stort […]

Noko gale har eg vel gjort
Men å trega på det nå, hjelp ikkje stort
Eg er glad for kvar dagen eg får
Håpar eg endå får nokon år
Tida den går så fort
Eg har endå noko eg skulle ha gjort

Noko framtid kan eg ikkje drøyma om
Eg tenkjer på livet slik det har vore
Eg er glad for at tankane mine endå er klåre
Dei streifar omkring på både godt og vondt
Slik har det alltid vore
Og gjennom livet meg bore

Ingvald Åsheim