Sp og Ap får flest

Her er representantane frå Ølen og Vindafjord som får plass i kommunestyret til nye Vindafjord […]

Her er representantane frå Ølen og Vindafjord som får plass i kommunestyret til nye Vindafjord etter nyttår.

AP – 7- Reidar Håvås, Vidar Samland, Nils Erik Eide, Bjørn Harald Helgesen, Steinar Åsheim, Marit Aga Hustvedt og Johnny Seldal.

SP – 8 – Arne Bergsvåg, Åsmund Kalstveit, Per Bakkedal, Anne Gro Magnus, Olav Eikeland, Anne Marte Waage Tveit, Ingrid Marvik og Siv Bente Stople Østbø.

KRF – 3 – Oddvar Haugland, Leiv Karsten Medhaug og Frode Eike.

H – 5 – Dagfinn Torstveit, Tone Irene Hatteland, Severin Fatland, Jan-Ove Stople og Gunnar Ulland

FRP – 3 – Terje Halleland, Gerd Kvamme og Jone Døvik.

KBH – 2 – Ingrid Steinsland og Bjørn Johannessen.

VBL – 2 – Rune Hetland og Gunn Vikingstad.

TPL – 3 – Terje Egil Kleiven, Øyvind Haraldseid og Ottar Ohm.

KBH – Krinsliste for Bjoa og Haugsgjerdet, VBL – Vikebygd bygdeliste, TPL – Tverrpolitisk liste for Vats/Skjold