Start for laksefiske

— Elva er neste perfekt, og det er sett mykje stor fisk i det siste, […]

— Elva er neste perfekt, og det er sett mykje stor fisk i det siste, konstaterar Nick Jacobsen i Etne før fiskestarten.
Les meir i papiravia.