Steinblokk sperra vegen

Vegen var sperra i begge retningar før vegvesenet fekk rydda den enorme steinblokka ut av […]

Vegen var sperra i begge retningar før vegvesenet fekk rydda den enorme steinblokka ut av vegbana. Før blokka litt seinare på kvelden blei sprengd, var vegen open i ei kjørebreidde.
Ingen blei skadde som følgje av raset.