Stengt til Kritle

Om du hadde planlagd tur til Kritle med det første, har diverre vèrtilhøva sett ein […]

Om du hadde planlagd tur til Kritle med det første, har diverre vèrtilhøva sett ein stansar for det. Grunna sterk vind det siste døgeret er vegen til Kritle isbelagt. Vegen er forsøkt strøya, men det har ikkje hjelpt. Difor har drift- og vedlikehaldsavdelinga i Etne kommune bestemt å stengja vegen inntil vidare.