SV består ikke prøven?

I flere valgkamper har SV kjørt hardt på behovet for nasjonale prøver for å bedre […]

I flere valgkamper har SV kjørt hardt på behovet for nasjonale prøver for å bedre kunnskapen om hvordan det faktisk står til med læringen hos norske elever. De har vært sterk tilhenger av offentliggjøring av resultatene. Nå bøyer SV kne for en politisert elevorganisasjon og et protesterende Utdanningsforbund.
For SV er det åpenbart nå blitt viktigere å støtte protestantene fremfor å slutte opp om arbeidet med kvalitetforbedring i norsk skole. Og i arbeidet med kvalitetsforbedring er kartlegging av læringsresultat og offentlig innsyn i slik kartlegging viktig for foreldre, elever, skoler og nasjonale myndigheter. SV avslører nå at partiet egentlig ikke ønsker en kultur for læring i norsk skole.
Selv SVs erklærte regjeringspartner AP bekrefter at de vil ha nasjonale prøver og at resultatene skal være offentlige.Nå viser SV frem sitt hovedsyn i full kollisjon med AP; at ansatte og elever i større grad skal få bestemme sin egen skolehverdag, skole med færre eksamener og  skole uten karakterer! Dette gir ingen læringsmessig forbedring for norske elever; med SV blir det mer av gammel og dårlig medisin for norsk skole og for norske elever. SV består ikke prøven; SV stryker på troverdighet!

Stortingsrepresentant
Arne Sortevik FrP