SVs sosialpolitikk er destruktiv

Dersom SVs ønske om å heve sosialhjelpsatsene blir gjennomført, vil svært mange arbeidstakere tjene langt […]

Dersom SVs ønske om å heve sosialhjelpsatsene blir gjennomført, vil svært mange arbeidstakere tjene langt mindre enn de som går på sosialen. Ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) lønnsstatistikk tjener fire av ti nordmenn under 300 000 kroner i året. Det er helt vanvittig og blodig urettferdig overfor alle som jobber og som sitter igjen med langt mindre. Det er etter FrPs oppfatning destruktivt for et samfunn å legge opp til et system som gjør det lønnsomt å ikke jobbe. 
SV har ved flere anledninger foreslått å heve satsene på sosialhjelp. Jeg mener det er flere faktorer som gjør at en altfor høy sosialstønad virker direkte mot sin hensikt. Et av de viktigste virkemidlene man må ta i bruk for å få bukt med fattigdomsproblematikken er å få folk i arbeid. Det blir helt feil å gi folk en solid årslønn for å ikke jobbe. Samfunnet gir dessuten helt feil signaler til ungdom og andre dersom det blir mer lønnsomt å gå på sosialen, enn å ha en fulltidsjobb. Et slikt system ville vært direkte destruktivt for samfunnet.Dersom de rødgrønnes arbeids- og sosialpolitikk går i denne retningen tror jeg det blir til stor skade for Norges med tanke på både arbeidsplasser og næringsliv.

Stortingsrepresentant
Gjermund Hagesæter, Frp