Ta vare på kysten vår!

En oversikt viser at det finnes flere farlige vrak, deriblant ubåten utenfor Fedje som inneholder […]

En oversikt viser at det finnes flere farlige vrak, deriblant ubåten utenfor Fedje som inneholder rundt 65 tonn kvikksølv, samt en rekke krigsvrak utenfor Arendal som inneholder store mengder svært farlig sennepsgass.
I rapporten fra 2006 slår man fast at hele 18 vrak inneholder mellom 10 og 300 tonn olje hver. Til sammen 2000 tonn olje ligger altså i diverse vrak utenfor kysten vår og utgjør en potensiell fare for lokalmiljøene som dette vil ramme hvis ulykken skulle være ute. Og oljen er det mest uskyldige av stoffene disse vrakene inneholder.
Kystpartiet synes dette er veldig betenkelig.
Kystverket har anbefalt umiddelbare tiltak, tømming eller/ og nye undersøkelser av fem navngitte vrak.
Når en da vet at det er andre og langt giftigere stoffer enn olje en her er redd for, er det merkelig at det ikke blir handlet raskt.
En vet at det finnes firma som har teknologien og er villig til å heve i hvert fall noen av disse vrakene.
Regjering og Storting viser en stor unnfallenhet hver gang spørsmålet om disse vrakene kommer opp. Utredningen av hva en bør gjøre med ubåten utenfor Fedje har nå foregått i flere år, og det har jo vist seg at Helga Pedersen prøvde seg med en unnaluring i saken om vraket «Murmansk» utenfor Finnmark.
Det er et paradoks at statsministeren og miljøministeren er på Hallingskarvet med full mediedekning for å verne denne naturperlen. Samtidig snakker de varmt om at 2009 skal være det store verneåret, der mange nye steder skal vernet. Dette foregår mens det altså ligger en rekke miljøbomber langs kysten vår.
Hva med de som bor i disse områdene som vil bli rammet hvis noe går galt? Hvem skal verne disse? Vi vet at skulle kvikksølvet fra U-864 utenfor Fedje begynne å lekke, så ville det være en naturkatastrofe av dimensjoner. Og slik er det flere steder.
VI i Kystpartiet krever at regjeringen nå begynner å handle og rydder opp i disse vrakene. Vi krever at de innser det er en rekke bosetninger langs kysten vår som også har krav på å bli ivaretatt.

Hildur Larsen,
Partisekretær
for Kystpartiet