Takk til Carl E. Buch

Skjold og Vats sogelag vil retta ein hjarteleg takk til Carl E. Buch for det […]

Skjold og Vats sogelag vil retta ein hjarteleg takk til Carl E. Buch for det gode arbeidet som han har utførd i museumsregionen gjennom desse åra. Me takkar også for det gode og velviljuge samarbeidet med sogelaget om små og store saker sidan laget vart skipa. Laget vil ynskja Buch alt godt for framtida.

Skjold og Vats sogelag
Trygve Sandvik,
formann