Takk til Erik Grønstad!

Les me Bibelen og går der Guds ord vert lagt fram, får me greie på […]

Les me Bibelen og går der Guds ord vert lagt fram, får me greie på Hans gode vilje med oss, men då må me velja kva veg me vil gå.
Me som vil vera kristne er det ikkje fordi me er så vellukka. Tvert om! Under Guds lys ser ein kor lite me strekker til for å leva eit rett og godt liv; difor ber me Han om hjelp.
Eg er glad for at slike folk som Erik Grønstad fins, og tør å forkynna Guds ord rett frå Bibelen.
Takk frå Gisle Sellevold