Terkelsenhuset i Ølensjøen

Huset såg den gongen malingsslete og frynsete ut i kledninga. Det stod nærast og «skreik» […]

Huset såg den gongen malingsslete og frynsete ut i kledninga. Det stod nærast og «skreik» etter maling. Etter at eigaren har ordna opp i vatn- og kloakktilhøva, har han nå bytt bordkledning på huset. I dag står Terkelsenhuset som ei perle og skin på langande lei.
Men det må sjølvsagt rydjast ikring huset. Alle gamle materialar må fjernast, men det som er gjort har kosta mange pengar. Men eigaren har planar om å gå vidare med oppryddinga. Difor vil eigaren ta neste steg med tid og stunder og råd.
Kanskje kan sogelaget vera til hjelp med litt dugnad?
Vel blåst så langt.
Endre Heggen