Folkemøte i Vindafjordhallen

Det er i Vindafjordhallen i kveld der toppane på partilister og bygdelister deltar. Kvart parti […]

Det er i Vindafjordhallen i kveld der toppane på partilister og bygdelister deltar. Kvart parti får eit innlegg på maksimalt tre minutt før det blir debatt. Tidlegare redaktør Ragnar Larsen er debattleiar, og han får relativt fritt spelerom sidan det ikkje er lagt opp til spesielle tema til møtet.
Det er partia soemt.