En inkluderende formålsparagraf

Bostadutvalget var bredt sammensatt med representanter for kirke, andre tros- og livssynssamfunn, minoriteter, menneskerettsmiljøer og […]

Bostadutvalget var bredt sammensatt med representanter for kirke, andre tros- og livssynssamfunn, minoriteter, menneskerettsmiljøer og personer som har engasjert seg i verdispørsmål. Utvalget kom frem til konsensus og Regjeringens forslag bygger på denne konsensus etter at forslaget har vært ute på en brei høring.
Forslaget til formålsparagrafen for skolen sier blant annet følgende: «Opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt. Den skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærliion>