Tilfredse bønder spanderte kake

Takk for at de bryr dykk, var hovudbodskapen på den lyrisk utforma kaka. «Graset kan […]

Takk for at de bryr dykk, var hovudbodskapen på den lyrisk utforma kaka. «Graset kan saktens vera grønare på den andre sida av gjerdet – men det er like tungt å slå», lydde sluttappellen.
Gimmicken var blant anna ein takk for den halve millionen kommunestyret hadde løyvt til Landbrukets Hus, som er under oppbygging i Ølen.
Bryr seg
Johannes Hustveit, som leiar Skjold Bondelag, kom inn på dette i helsingstalen sin. Han takka politikarane for at dei brydde seg om landbruksnæringa, og han trekte fram at Vindafjord er landets femte største landbrukskommune.
Det er eitt bondelag i kvar av dei sju tidlegare kommunane i Vindafjord, pluss eitt på Bjoa. Alle åtte bondelaga var representerte på tilhøyrarbenken under overrekkinga, og dei fleste var med og skar opp kaka.