Domstol stoppar industriveg

Svein Kristiansen var tidlegare i veka ikkje orientert om at Vindafjord kommune tapte striden om […]

Svein Kristiansen var tidlegare i veka ikkje orientert om at Vindafjord kommune tapte striden om vegen til industriområdet på Utbjoa. Så seint som i sommar kjøpte Kristt tredjeplass og 75 av 80 poeng.
— Dei var nære på å vinne. Dei trudde dei hadde alt rett, og vart nok skuffa når det synte seg at så ikkje var tilfelle. Nå vil dei gjerne stille opp og hjelpe dei som blir med neste år, seier Kari Johansson, som meiner den spesielle forma oppgåvene har, er med og krydrar opp matematikken, og gjer faget meir engasjerande.
— Det er fint med slike drypp av og til, seier ho.

Stimulerer matte
Kari Johansson fortel at Skånevik skule stimulerer matematikkfaget på forskjellige måtar. Ho meiner også fleire liker dette faget, enn dei gjorde for nokre år sidan.
— Vi prøver å fokusere på faget. I adventstida før jul i fjor, laga vi ein matematisk julekalender for ungdomsskulen. Her laga vi ei ny oppgåve for kvar dag. Dei som hadde minst 10 rette svar, fekk vere med på ei trekning av ein fin premie, fortel ho.
Skulen arrangerer også matematikkens dag. Dette er ein dag der forskjellige matematiske aktivitetar er innhaldet heile dagen. Alle klassetrinn er med, og elevane er innom tre ulike aktivitetar, spel, problemløysing og laging av flotte geometriske figurar. Desse siste er utstilte i ein monter i inngangspartiet på skulen.