Tunnel

Arbeidet i tunnelen er snart i gong og me vil få høyra rallarsong dagen long. […]

Arbeidet i tunnelen er snart
i gong og me vil få høyra rallarsong dagen long.
Då vert det slutt på den gamle
greio å kjøra øve Hålandsheio.
Tido til Etne vert kort,
og til andre stader kjem du fort.
Me som er gamle, får vel ikkje
ferdig den sjå, men me treng den heller ikkje då.
Ingvald Åsheim