Aksjon Bustadbrann 2007

Slår du av – TV med brytar, Oppvaskmaskin, Vaskemaskin, Tørketrommel, Julelys – før du går […]

Slår du av – TV med brytar, Oppvaskmaskin, Vaskemaskin, Tørketrommel, Julelys – før du går på jobb eller legg deg om kvelden?
Har du nok røykvarslarar i huset og skiftar du batteri til rett tid?
Har du nok slokkemiddel i huset og kan du bruke det?
Har du tilfredsstillande rømingsvegar i huset og er dei brukbare?
Har du hatt brannøving med familien din?
Må du svare nei på eit eller fleire av desse spørsmåla, ja då kan du vere i direkte livsfåre fordi:
Vaknar dt utanfor huset. Ute på marka fann han ei død kolle som var skoten. Tjuvjakt er ikkje noko nytt fenomen, og sjølv om politiet får færre tips om krypskyting, trur viltoppsynet at fleire går på ulovleg jakt.
— Det går litt i rykk og napp, men etter mine erfaringar har dette auka litt på, seier Jens Christian Dørheim i det interkommunale viltoppsynet.