Urettferdig eigedomsskatt

Jeg forstår godt at innbyggerne i Ølensjøen føler denne skatten som dypt urettferdig og krenkende, […]

Jeg forstår godt at innbyggerne i Ølensjøen føler denne skatten som dypt urettferdig og krenkende, siden de er helt alene om å betale denne skatten til kommunen. Både undertegnede og flere andre kommunestyrerepresentanter fra tidligere Vindafjord, ble svært overraska, når vi fikk vite at ein liten del av innbyggerne i Ølen kommune var pålagt en ekstra skatt. Vi fra Vindafjord var helt klare på at slikt skal vi ikke ha det i den nye kommunen. Likhet mellom innbyggerne når det gjelder skatter og avgifter er en forutsetning som må til for å skaffe tilhørighet til det nye kommunefellesskapet.
Det var ingen debatt i kommunestyret om avvikling av det spesielle skatteregimet i Ølen sentrum som den nye kommunen arvet. Det skal vekk fra nyttår. Det var klar tale fra alle parter i kommunestyret.
Håper at svaret kan være oppklarende for kommunestyret sin mening om særskatten for Ølen sentrum.
Når det gjelder pkt 2 i vedtaket, så skal det utgreies om hvorfor det er blitt så vanskelig å beholde de samme kvaliteter på velferdstilbudet til innbyggerne etter kommunesammenslåingen, i forhold til når en var to selvstendige kommuner

Reidar Håvås
Vindafjord Arbeiderparti