Utset stenging på Haukeli

På grunn av oppgradering av Haukelidtunnelen og Rødalstunnelen blir det stenging og omkøyring fram til […]

På grunn av oppgradering av Haukelidtunnelen og Rødalstunnelen blir det stenging og omkøyring fram til om lag 1. november. Haukelitunnelen blir heilt stengt, og all trafikk må i denne perioden gå på gamlevegen gjennom Dyrskard. Dersom det er naudsynt, vil det bli kolonnekjøring ved stor trafikk. Røldalstunnelen blir stengt frå 14. mai til om lag 1. november, men denne tunnelen kjem til å vera dagopen i heile tidsrommet. Tunnelen er heilt stengt i frå 20. 00 -12. 00. Småbiltrafikk må då køyre gamlevegen over Røldalsfjellet, medan tungtrafikk, bussar og campingvogner/bilar må bruka rv 13 gjennom Bratlandsdalen og ferja Ropeid-Sand. I denne perioden kjem ferja til å ha eit utvida rutetilbod med tettare ferjeavgangar.