Valg i Vindafjord

Berge Kjell skremmer med: «Åsmund Kalstveit – ulv i fåreklær»? Hvis dette er med bakgrunn […]

Berge Kjell skremmer med: «Åsmund Kalstveit – ulv i fåreklær»?
Hvis dette er med bakgrunn i Åsmund’s bakgrunn som Marxist – Leninist, da må Berge Kjell ha sovet i timen. Har ikke Berge Kjell med «SP i hjarterota» fått med seg SP dramatiske venstresving? En politisk dreining som nå ender opp med Regjeringsforhandlinger hvor et parti med sammenslutninger fra kommunistpartiet og radikale sosialiser er med-aktører.
Senterpartiet er nok et glimrende alternativ for Åsmund!

Skjold den 25. sep.05.
Svein O. Vik