Valpoesi frå Vindafjord

I Skjold budde det ein gong ein som hadde vore ute og reist, både til […]

I Skjold budde det ein gong ein som hadde vore ute og reist, både til sjøs og til lands. Så hende det ein gong at han vart sint. Det rare var at då slo han over frå Skjoldamål til bokmål!
Sidan vart det eit munnhell i gjengen vår: «Du vett ein konne bli så forbanna atte ein konne bjønda snakka bokmål!!!!»
Det er i denne samanhengen ho må sjåast, målforma eg har vald på dette songdiktet om valet i nye Vindafjord. Eit dikt eg vonar kan bli prenta i bladet Dykkar med det første. Diktet kan syngjast på tonen til «Fru Johnsen» eller «Harper Valley PTA», som låten heitte på originalspråket.
Det må understrekast at dette ikkje er retta mot dei frå Vikedal eller Imsland som har blitt innvalde på Senterpartiet eller Arbeidarpartiet sine lister. Eg mistenkjer ingen av desse for å ha stått bak det som ser ut til å ha vore ein organisert kumuleringsaksjon.      
Vær så god!
 
Vikedal Valley EST  (Election Strategic Thinktank)
Jeg vil forsøke oppsummere det som hendte siste valg i Vindafjord
Her teller politikken lite, det som teller er jo heller hvor man bor.
Og da stemmene var talt opp, fikk vi vite hvem som nå får mest å si;
Jo, det er Indre Gamle Vindafjord Arbeider Bonde Bygdelist’ Parti!
 
For i de Vindafjordske bygder finnes noen som kan samarbeide tett
Og hvilke lister som de bruker er det samme; skal vi si det er – «ett fett!»
Ja, de skiller ikke mellom høyre-venstre, kvinne-mann, folk eller fe
Det som teller er adressen, som er nødt å være fem-fem-åtte-tre.
 
Å kjære NN og herr .. (prikk-prikk) de som i spiss for valgtaktikken står,
Det var vel regning og reklame dere bar rundt om til postkasser i går?
Er det for denne samling hyklere vi føler at vi ikke strekker til,
Vi som bor i Vats, Skjold, Sandeid, Bjoa, Vikebygd og Ølen rundt omkring??
 
Kan dere snart begynne fatte at det eneste som dette fører til
Vil bli det motsatte av det som dere jo antageligvis vil
Og vi som sitter her igjen med det vi syns er et grovt misbruk av parti’
Må bruke tiden til å tørke vekk infame ytre-bygdelisteflir
 
Du gamle Vindafjord, du Babels tårn har bjerkeris til egen rumpe kjær
Nå kan du velge: Bygdelister- eller partilister forhåndskumulert?
Før ofte hendte det i Vindafjord,  jeg vet det,  for jeg satt i samme sal
Med en «forstøningsmur» og Høyre og en ordfører som holdt på å bli gal*
 
*( her:  «gal» i betydningen sint, frustrert,» øvegidde»)
 
Ærbødigst
Åsmund Kalstveit  (leilighetsdikter)
 
PS     Som et plaster på såret etter mitt utfall mot Høyre sentralt (HA 17.09) gis herved Vindafjord Høyre tillatelse til avsyngelse av ovenstående sang på partiets sammenkomster.
I første omgang gjelder tillatelsen for inneværende år.  DS