Vanlig pensjon for Stortingsrepresentanter

Det er tre elementer som gjør ordningen særlig gunstig. 1. Stortingsrepresentantene har full pensjonsopptjening etter […]

Det er tre elementer som gjør ordningen særlig gunstig. 1. Stortingsrepresentantene har full pensjonsopptjening etter 12 år, mens folketrygden har 40 år. 2. Hvis summen av alder og tjenestetid utgjør 75 år kan man pensjonere seg. En 27-åring som kommer på Stortinget kan gå av med pensjon som 51-åring. I tillegg kan man tjene inntil like mye som stortingspensjonen (430 000) uten avkorting. 3. Stortingspensjonen er til enhver tid 66 prosent av gjeldende stortingslønn, uavhengig av utviklingen i vanlige pensjoner. Dette kan være snakk om millionverdier sammenlignet med vanlige folks pensjoner. Stortingsrepresentanter vedtar sin egen lønn og pensjon. Da skal man være ekstremt forsiktig med å bevilge seg goder som ikke kan rettferdiggjøres. Vi må vise oss tilliten verdig. SV har i mange år arbeidet for å redusere pensjonene ned på et normalt nivå, og kun fått støtte fra Senterpartiet. Men nå har Stortinget snudd. Et utvalg gjennomgår denne ordningen nå. En enkel løsning kan være å melde Stortingsrepresentantene inn i Statens Pensjonskasse.

Ågot Valle, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstrepatrti