Vårlengsel

Då gløymer me alt som ikkje var så bra, men ser fram til alt som […]

Då gløymer me alt som ikkje
var så bra, men ser fram
til alt som gjer oss glad.
Me får høyra fuglesong, endå
ein gong. Det grønskast på
bakkar og i tid, eg gled
meg til den tid.

Nå skal me snart så frøo
dei små, så me plantar med
blomar kan få.
Det skal bløma på buskar
og trær, og me håpar
på ein somar med strålande
vær, slik at me nyta det fær.

Ingvald Åsheim