Vås fra Håvås

Reidar Håvås hevder i sitt innlegg at han ble svært overrasket over at innbyggerne i […]

Reidar Håvås hevder i sitt innlegg at han ble svært overrasket over at innbyggerne i Ølen betalte eiendomsskatt, og fortsetter med å si at «Vi fra Vindafjord var helt klare på at slikt skal vi ikke ha det i den nye kommunen. Likhet mellom innbyggerne når det gjelder skatter og avgifter er en forutsetning som må tilb. Likevel stemmer Reidar Håvås og Ap i kommunestyret for «utvida eigedomsskatt utover verker og bruk er for å sikra intensjonen om levande bygder og bygging av infrastruktur og utvikling av kommunen.»
Dette kan da ikke tolkes som noe annet enn at Håvås og Ap er for å innføre eiendomsskatt i kommunen. Samtidig kan kommunestyret kun skrive ut eiendomsskatt i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang. I rådmannens saksforberedelse fremkommer det at det nå kun er i bygdene Vikedal, Sandeid, Ølen, Ølensvåg, Vats og Skjold det er mulig å innføre eiendomsskatt.
Hvordan kan varaordføreren da hevde at likhet mellom innbyggerne må til før eiendomsskatt kan innføres eller videreføres? Gjelder likheten bare mellom enkelte innbyggere og bygder? Og hvordan kan Ap og Reidar Håvås stemme mot eiendomsskatten i formannskapet for siden å snu i kommunestyret, og stemme for samme skattlegging?

Per Hervik Heggebø