Vegen gjennom livet

Sorg og motgang kan me møta på vår veg Der me går steg for steg […]

Sorg og motgang kan me møta på vår veg
Der me går steg for steg
Men mykje gleda me av og til får
Og då vert vegen lett å gå
Me må takka for alt det gode i livet me får
Kvar dag som går, heilt til me målet når.

Ingvald Åsheim