Vekte minne

Trygve Vik og Endre Heggen syntes begge at filmen om Max Manus var truverdig og […]

Trygve Vik og Endre Heggen syntes begge at filmen om Max Manus var truverdig og er samde om at kunnskapen dei sat inne med om krigshelten kom godt med.