Venstre vil skille stat og kirke

Både av hensyn til kirken og staten er det prinsipielt viktig med et skille. Tros- […]

Både av hensyn til kirken og staten er det prinsipielt viktig med et skille. Tros- og livssynsamfunn skal være uavhengige av verdslige myndigheter, og staten, som en stat for alle borgere, bør ikke være bundet til én konfesjon. Venstre vil derfor så snart som mulig ha fjernet de aktuelle grunnlovsbestemmelsene.
For Venstre er målet etter et skille å ha en bred og inkluderende folkekirke. Venstre vil være aktiv deltaker i en diskusjon om prosessen fram mot dette målet og åpent vurdere ulike virkemidler for å kunne sikre dette. Kirken selv har også et klart ansvar for å sikre en bred og inkluderende folkekirke.

Stortingsrepresentant for Venstre,
Odd Einar Dørum