Vindafjord kommune

Et flertall i Vindafjord Kommunestyre, med daværende ordfører Håvås, gjorde et vedtak som innebærer å […]

Et flertall i Vindafjord Kommunestyre, med daværende ordfører Håvås, gjorde et vedtak som innebærer å rive et lite bolighus som er i bruk og tilhører et pensjonistektepar, rasere en gammel kirkegård, rasere private hageflekker og beskjære parkeringsplassen til bensinstasjonen.
Alternativet var å bruke sauebeitet på motsatt side av vegen.
Det var godt at dette var siste møte i Vindafjord Kommunestyre!
Skjold den 02.01.06.
Svein O. Vik