Vinden avgjer

Men framleis gjenstod det ein flanke mot vest på Utbjoa og litt i retning Dalsbruket […]

Men framleis gjenstod det ein flanke mot vest på Utbjoa og litt i retning Dalsbruket på Bjoa. Men han trudde helikopteret nå ville klara å sløkkja den meir enn to kilometer lange flanken som dei har slite med heile dagen.
Helikopter og 50-60 personar frå Heimevernet i Sauda, pluss folk frå Sivilforsvaret og det lokale brannvesenet og oppsitjarar med traktorar har vore i sving heile dagen. Alle saman har gjort ein uhyre viktig jobb med å få kontroll over den omfattande brannen. Så sant vinden ikkje aukar, trur Skaar at det verste nå er over. Men det vil vera brannvakter både i kveld og natt.