Ansvar som vert tatt av vinden

Alle skuldar på alle. Det norske folk er nå vant med at debatt om ansvar […]

Alle skuldar på alle. Det norske folk er nå vant med at debatt om ansvar er ei komedie. Ulykker og tragediar er ofte eit resultat av dårleg lovverk og mangel på beredskap. Det er ei historisk sanning. Og når ulykka er ute og går, skyver ein ansvaret ovog eg forstår meir av sporten, blir det meir inspirerande å trena, seier Johansen.