Vurderer å selje hotellet

Eigar av hotellet i Skånevik, Paul Hovda, seier han ser på fleire alternativ når det […]

Eigar av hotellet i Skånevik, Paul Hovda, seier han ser på fleire alternativ når det gjeld drift av hotellet i bygda.
Tida som hotelleigar har vore turbulent med rettssak mot tidlegare hotelldirektør og seinare avvikling av heile drifta.
Men nå meiner Paul Hovda situasjonen har roa seg ned.
— Tanken om å selje er eitt av fleire alternativ. Då vi gjekk inn i hotelldrifta var det for å sikre hotellet for bygda. Nå har det heile roa seg ned, og vi har begynt å jobbe med å finne andre aktørar. Dette står mellom å finne gode leigetakarar, eller å selje. Vi har hatt kontakt med fleire, og det er positivt, seier han.
Skånevikprosjektet ved Leif Arne Løvereide, som var sterkt involvert når det gjaldt å skaffe ny kapital til hotelldrifta, er nå ute av biletet.
— Det er eigarane som køyrer løpet nå, seier Løvereide.