Yrande folkeliv i Vikebygd

Det blei til saman selt 341 fiskekort. Det er ny rekord.  Samla fangst blei notert […]

Det blei til saman selt 341 fiskekort. Det er ny rekord.  Samla fangst blei notert til 308,92 kilo, som også er rekord.
 
Menn:
1 Sverre Hovland, 12, 9 kg.
2 Steinar Nesse, 11, 65 kg.
3 Jarle Sørhaug, 7, 35 kg.
 
Kvinner:
1 Anne Skartland, 6, 5 kg.
2 Linn Dommersnes, 5, 67 kg.
3 Astrid Tungeland, 5, 36 kg.
 
Barn:
1 Victor Erdal, 9, 65 kg.
2 Stian Kallevik, 7, 3 kg.
3 Ingart Andrè Knutsen, 6, 78 kg.
 
Størst fisk
Barn
Kristian Nesse, 2, 85 kg.
Kvinner
Anne Skartland, 3, 85 kg.
Menn
Knut Inge Haraldseid, 4, 6 kg.
 
Flest stinter
Andrè Fostenes -11 stykk
 
Vinnar av reise
Odd Steinar Kvinnesland vant reise med Fjordline gitt av Johs. Lothe AS, til ein verdi av 4000 kroner. Han vart trekt ut blant alle som kjøpte fiskekort.
 
Stor reportasje i avisa kjem på måndag.