Pengedryss over lokale kraftlag

Pengemaskinen SKL har lagt nok eit heftig økonomisk år bak seg og dryssar nå solide […]

Pengemaskinen SKL har lagt nok eit heftig økonomisk år bak seg og dryssar nå solide pengar over eigarkraftlaga. Dette gir nesten 90 millionar kroner til storaksjonæren Haugaland Kraft og 5,7 millionar til Skånevik Ølen Kraftlag.

Sunnhordland Kraftlag auka i 2008 driftsinntektene frå 703 til 965 millionar, og kom ut med eit resultat på 267 millionar. Styret tilrår at generalforsamlinga gir ei utbetaling til aksjonærane på nesten 220 millionar. SKL hadde ei omsetning på 965 millionar kroner i 2008.