Vågen-barnehage vedtatt

    Åtte av ni formannskapsmedlemmer støtta rådmannen sitt forslag om å ta ekstrakostnadene på […]

 

 

Åtte av ni formannskapsmedlemmer støtta rådmannen sitt forslag om å ta ekstrakostnadene på 1,9 millionar kroner til etterretning. Unntaket var Terje Halleland (Frp) som la fram forslag om å utgreie nye alternativ, etablere mellombels barnehage i Georg-tunet, og forhandle med Barnebygg AS om å utsetje bygginga av barnehage.

Det siste problemet for byggjestart var meir ustabile tilhøve i grunnen enn venta, men både geoteknikkar og Barnebygg AS garanterer for at det er sikkert å byggje med visse tiltak i grunnen som har gjort barnehagen dyrare enn først planlagt.