Fylkespengar til Åkrafjorden

Fylkesmannen i Hordaland si landbruskavdeling ønskjer å støtta Åkrafjorden Landskapspark med 200.000 kroner. Og desse […]

Fylkesmannen i Hordaland si landbruskavdeling ønskjer å støtta Åkrafjorden Landskapspark med 200.000 kroner. Og desse pengane skal snart får bein å gå på.

Åkrafjorden har fleire omsøkte tiltak, og nå skal det arbeidast med å prioritera mellom desse.

Saman med Åkrafjorden Oppleving skal landskapsparken opna for enno betre opplevingar og inntrykk frå «fjorden».
— Tursiatne skal få sjå, høyra, føla og smaka på det beste landskaparken kan by på, seier Nina Kaltwasser i Åkrafjorden Landskapspark.