Toppolitikarar til Etnemarknaden

Kari Aakra Til den tradisjonelle politiske debatten i kinosalen på Etne kulturhus, vil kremen av […]

Kari Aakra

Til den tradisjonelle politiske debatten i kinosalen på Etne kulturhus, vil kremen av norske toppolitikarar stilla til ordskifte om alt frå lokale til globale tema.

Tidlegare finansminister frå Høgre, Per Kristian Foss, forsvarsminister og arbeidarpartitopp i Hordaland, Anne Grete Strøm Erichsen og nestleiar i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken er klare  for marknadsdebatt.

Debatten som blir halden på marknadstorsdagen, 6.august hamnar midt i valkampinnspurten, og også frå dei øvrige partia  er det kome signal om at dei aller beste vil stilla.

NRK-veteran og utflytta etnebu Sigvart Østrem skal leia debatten. Østrem var i lang tid olje- og energimedarbeidar i NRK og har vore leiar for lokalkontoret i Rogaland.