Får skuleskyss

Dette vart bestemt i Etne under kommunestyret etter eit blei fleirtal mot fire stemmer. Sjølv […]

Dette vart bestemt i Etne under kommunestyret etter eit blei fleirtal mot fire stemmer. Sjølv om formannskapet tidlegare vedtok at direkteskyssen også skulle henta opp elevar frå resten av Åkrafjorden, gjekk ikkje dette igjennom.

Eit arbeidsutval oppnemd i samband med nedlegginga av Fjæra skule hadde forhandla fram ein avtale med foreldre der kravet var direkte skuleskyss for ungane til Etne.

Taraldsøy transport skal ha dette oppdraget i det kommande skuleåret, og tek 410.400 kr eksklusiv moms for tenesta.