Nå kjem skattepengane

Onsdag er skatteoppgjeret for 6.36.300 skattytarar — eller ca 92 prosent  av lønstakarane — i […]

Onsdag er skatteoppgjeret for 6.36.300 skattytarar — eller ca 92 prosent  av lønstakarane — i Skatt vest klar. I løpet av få dagar vil pengane koma inn på kontoen din .
I regionen har vel 477.000 skattytarar pengar til gode, og vil få utbetalt 5,64 milliardar kroner. I snitt får desse 11.813 kroner tilbake på skatten, opplyser Skatt vest i ei pressemelding. Renter kjem i tillegg.
96.800 personar får restskatt på til saman  1,334 milliardar. I snitt er dette vel 13.800 kroner.

I Vindafjord er det 3.716 skattytarar som kan sjå fram til litt ekstra pengar å forvalta i sommar. Totalt får desse 38.843.392 kroner og i snitt utgjer dette 10.453 kroner.

Etnebuen får litt meir. I denne kommunen blir det tilbakeført 18.836.457 kroner, som per skattytar blir 10.690 kroner.

I Vindafjord er det 772 som får restskatt. I snitt må desse betala 13.060 kroner. I Etne skal skattefuten ha inn i snitt 10.690 av 371 personar.